Informujemy iż dnia 31.01.2019r. zakończył się nabór  RPO Województwo Lubuskie
Oś Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

Typ 1: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączeni instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Zaufało nam ponad 30 klientów!

Serdecznie dziękujemy.