Obecny, 2023 rok jest już czwartym, od kiedy działalność rozpoczął program Czyste
Powietrze. Jego działalność ma potrwać dekadę, podczas której rząd planuje przeznaczyć 103
mld złotych na poprawę jakości powietrza. Z początkiem nowego roku – 3 stycznia 2023 – w
życie weszły nowe warunki programu.
Założeniem programu od samego początku jest poprawa jakości powietrza z pomocą
podniesienia energetycznej sprawności budynków – w tym także mieszkalnych – oraz
zredukowanie emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Wraz z wdrożeniem nowych
warunków, program jest dostępny dla szerszego grona odbiorców, którzy chcieliby poddać
posiadane przez siebie budynki termomodernizacji.

Kto może skorzystać z programu?
Z programu Czyste Powietrze 2023 może skorzystać każda osoba fizyczna, która jest
właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dochód roczny
osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie może przekraczać 135 tys. złotych. W kwotę tę
wliczają się dochody z różnych źródeł, a dochód powinien stanowić podstawę obliczenia
podatku.

Nowe zasady programu
Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się z początkiem stycznia pojawia się
podwyższenie zarówno progów dochodowych jak i samej kwoty dofinansowania. Według
najnowszych danych w gospodarstwie wieloosobowym próg dochodowy wzrósł do 1849 zł
(poprzedni próg wynosił 1564 zł), natomiast w gospodarstwie jednoosobowym próg ten
wzrósł do 2651 zł (poprzedni próg wynosił 2189 zł). Zakładając korzystanie z najwyższego
wymiaru wsparcia, progi dochodowe wynoszą już odpowiednio 1090 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym (poprzedni próg wynosił 900 zł) oraz w przypadku
gospodarstw jednoosobowych – 1526 zł (poprzedni próg wynosił 1260 zł).


Zmianom uległy również kwoty dotacji. Dzielą się one na:
– dofinansowanie podstawowe, obecnie wynoszące 66 tys. zł (poprzednio 30 tys. zł),
– dofinansowanie podwyższone, w obecnej kwocie 99 tys. zł (poprzednio 47 tys. zł),
– dofinansowanie najwyższe, obecnie wynoszące 135 tys. zł (poprzednio 79 tys. zł).

Ponadto osoby, które korzystają z dofinansowania podwyższonego lub najwyższego mają
możliwość ubiegania się o wypłacenie 50% dotacji przed startem remontu, w ramach
prefinansowania swojej inwestycji. Ta kwota zostanie wypłacona w trakcie 14 dni od
zawarcia umowy, a pozostała część – w trakcie 30 dni od zakończenia remontu.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?
W ramach każdego rodzaju dofinansowania do wyboru są trzy opcje. Pierwsza z nich
obejmuje demontaż źródła ciepła, które jest nieefektywne (na przykład piec kaflowy,
kominek, kocioł na biomasę) i zakup oraz montaż pompy ciepła – gruntowej lub typu
powietrze-woda. W ramach tego rodzaju dofinansowania mogą być wykonane także takie
usługi jak zakup i montaż: mikroinstalacji fotowoltaicznej, nowej instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej odzyskującej ciepło czy ocieplenia przegród
budowlanych/okien/drzwi zewnętrznych/drzwi garażowych, a także dokumentację dotyczącą
audytu energetycznego czy ekspertyzy. Druga opcja jest podobna, jednak zakupione i
zamontowane źródło ciepła powinno być inne niż pompy, które wybrać można w pierwszej
opcji. Możliwy jest także zakup i montaż kotłowni gazowej. W trzeciej opcji nie jest dostępna
wymiana źródła ciepła – dostępne są jedynie ocieplenia przegród, zakup i montaż wentylacji
mechanicznej odzyskującej ciepło oraz wykonanie dokumentacji. W zależności od rodzaju
finansowania opcje te są poszerzone, a koszty wykonania różnią się od siebie. Mimo to w
każdym rodzaju dotacji każda opcja możliwa jest do zrealizowania z kompleksową
modernizacją lub bez niej.

Sprawdź czy się kwalifikujesz do dofinansowania:
Zadzwoń do nas Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania.
Telefon +48 57 476 04 90