Grant OZE rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych

Krajowy Plan Odbudowy, który rozpoczął się z 1 czerwca 2022 roku w znacznej mierze dotyczy inwestycji mających na celu poprawę klimatu. Jest wspierany przez Fundusze Europejskie, a jedną z inicjatyw jest grant OZE. Fundusz przeznaczony na ten cel wynosi ponad 448 mln zł. Za jego pomocą budownictwo mieszkaniowe będzie mogło rozwinąć się przez podwyższenie jakości energetycznej budynków mieszkalnych.

Kto może ubiegać się o grant OZE?

Wprowadzony w ubiegłym roku grant OZE jest kierowany przede wszystkim do właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, takich jak:

  • osoby fizyczne,
  • towarzystwa budownictwa społecznego,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe,

Ze składania wniosków o otrzymanie grantu OZE wyłączone są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Ponadto, dotacja nie może zostać pozyskana do realizacji przedsięwzięcia, które zostało już rozpoczęte. Nie przysługuje również w momencie, w którym realizowana inwestycja jest finansowana z innego programu.

Dofinansowanie – ile wyniesie i na co je przeznaczyć

Dotacja w postaci grantu OZE może wynieść nawet 50% kosztów realizowanego przedsięwzięcia (netto – bez VAT). W skład możliwych termomodernizacyjnych usług wchodzi:

  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii z całą potrzebną infrastrukturą -> Instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła
  • Dofinansowana zostać może także modernizacja istniejącej już instalacji OZE, w wyniku której moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.
  • Minimalne i maksymalne moce instalacji odnawialnych źródeł energii nie jest znana, jednak w ustawie istnieje zapis o tym, że instalacja musi produkować wystarczającą dla budynku wielorodzinnego ilość energii.

Grant OZE może zostać pomniejszony, jeśli w budynku znajdują się lokale użytkowe. Wówczas dotacja zmniejszy się proporcjonalnie o powierzchnię tychże lokali.

Korzyści płynące z grantu OZE

Dotacja, jaką jest grant OZE jest dużym krokiem w stronę rozwoju energetycznego budynków wielorodzinnych. Dotychczas niewielu właścicieli decydowało się na przykład na instalację paneli fotowoltaicznych. Społeczności, do których grant OZE jest skierowany, dostaną szansę na to, by nie tylko skorzystać z zalet odnawialnych źródeł energii, ale również przyczynić się do ochrony środowiska i walki z kryzysem energetycznym. Zalet oczywiście jest więcej, gdyż mieszkańcy będą mogli zaoszczędzić na energii. Dodatkowo w przypadku zbyt dużej produkcji, właściciel lub zarządca będzie mógł oddać nadmiar do operatora z rozliczeniem według miesięcznych cen hurtowych. To sprawi pozyskanie funduszy, które będą mogły zostać wykorzystane przykładowo do nowych inwestycji lub celów remontowych.

Jak uzyskać grant OZE?

Aby otrzymać dotację należy spełniać pewne kryteria jako zarządca lub właściciel budynku wielorodzinnego. Poza wymienionymi wyżej aspektami, ważnym jest, by dotycząca grantu instalacja produkowała wystarczającą dla budynku ilość energii, by przedsięwzięcie nie wyrządzało poważnych szkód dla środowiska i spełniało kryteria horyzontalne.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami firmy EDB pod numerem +48 57 476 04 90 lub adresem e-mail biuro@energiadlabiznesy.eu. Nasi pracownicy są gotowi do wyjaśnienia szczegółów i udzielenia wsparcia w procesie wnioskowania.