Z początkiem 2023 roku wiele programów rządowych uległo zmianom – nie inaczej okazało się być w przypadku programu Mój Prąd 4.0. Obecna, czwarta edycja, rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 roku, a zakończy się 31 marca 2023 roku. Jednym z głównych warunków wzięcia udziału w programie, jest aby osoba fizyczna będąca inwestorem rozliczała się w systemie net-billing. Może także przejść na niego z systemu upustów, a zmiana ta musi być potwierdzona przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na czym polega program?

Podobnie jak program Moje Ciepło, Mój Prąd 4.0 jest inicjatywą mającą na celu dbałość o nasze środowisko. Wspiera ona odnawialne źródła energii, a także jest odpowiedzią na trwający obecnie w Europie kryzys energetyczny, z którym boryka się wiele państw. Dzięki programowi każda osoba fizyczna spełniająca warunki kwalifikujące do uczestnictwa, może nie tylko zmodernizować swoją posiadłość, ale także przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

Zmiany w programie a jego zasady

Wysokość dotacji podniesiona została już w grudniu 2022 roku, w związku z czym nabór wniosków został przedłużony do 31 marca 2023 roku. Osoby, które złożyły wnioski wcześniej także mogą skorzystać z podniesionych kwot dofinansowań. Uczestnicy ci nie będą musieli ponownie składać dokumentów – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że koszty kwalifikowane zostaną powtórnie obliczone. Wynika z tego, iż beneficjenci, którym będzie przysługiwała zwiększona dotacja, otrzymają różnicę pomiędzy poprzednim, a obecnym dofinansowaniem. Należy jednak mieć na uwadze, że maksymalna kwota świadczeń wynosi 31 000 zł, a ich wysokość zależy od zakupionych produktów. Ponadto, dotacje na poszczególne instalacje czy systemy sumują się. Istotna jest również informacja o tym, że program nie obejmuje swoim działaniem rozbudowy aktualnie funkcjonujących instalacji fotowoltaicznych.

Nowa wysokość dotacji

Dotychczasowe kwoty dofinansowań w programie Mój Prąd 4.0 zostały podniesione przez sytuację gospodarczą. Głównymi czynnikami stały się tu wzrastająca inflacja oraz europejski kryzys energetyczny. Wnioski o nowe dotacje przyjmowane są od dnia, w którym zmiany weszły w życie – od 15 grudnia 2022 roku – i będą przyjmowane do 31 marca 2023 roku.

Podwyższone dotacje obejmują poniższe usługi wykonywane w ramach inicjatywy:

  • instalacja fotowoltaiczna PV – 6000 zł (poprzednio 4000 zł),
  • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi urządzeniami – 7000 zł (poprzednio 5000 zł),
  • instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii – 16 000 zł (poprzednio 7500 zł).

Zmiany w programie nie objęły swoim zasięgiem dofinansowania do systemu HEMS/EMS, a także magazynów ciepła – w dalszym ciągu kwoty wynoszą kolejno 3000 zł i 5000 zł.

Istotnym jest, że we wszystkich przypadkach kwoty dotacji wynoszą do 50% kosztów kwalifikowanych.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

Podwyższona dotacja wykorzystana może zostać tylko w trzech przypadkach:

Magazyny energii, które wchodzą w skład jednej z dostępnych opcji oznaczają akumulatory posiadające minimalną pojemność dwóch kilowatogodzin.

Do opcji objętych podwyższonym dofinansowaniem zaliczają się także instalacje fotowoltaiczne i montaż dodatkowych elementów. W opcjach, których podwyższona dotacja nie obejmuje – systemach zarządzania energią HEMS/EMS i magazynach ciepła – dostępne są ich różne rodzaje. Pojawiają się opcje takie jak pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej ze zintegrowanym zasobnikiem, bufory ciepła zasilane pompą cieplną lub kotłem energetycznym oraz pompy ciepła typu powietrze/woda.

Już teraz sprawdź szanse na dotacje

Aby dowiedzieć się, jakie są szanse na podwyższoną dotację i uzyskać pomoc w procesie składania wniosków, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Energia Dla Biznesu pod numerem +48 57 476 04 90 lub adresem e-mail biuro@energiadlabiznesu.eu